Back to Top

Instruktie

Contactpersoon

Kirsti Nap
Positie:
Dressuur Pony’s Lessen

Overige informatie

Kirsty Nap:
Bezielde paardenvrouw, gespecialiceerd in de africhting van jonge en moeilijke paarden op
natuurlijke manier. Het Arabisch ras heeft een speciaal plekje in mijn hart en eventing is mijn ding.
De lessen zijn allround georrienteerd, zo nu en dan wordt er ook gesprongen en de balans tussen plezier en gehoorzaamheid wordt nagestreefd. Grootste compliment: de kinderen van de ponyles die elke week vragen: "is de les nu alweer afgelopen?.".