Tarieven 2022


Lidmaatschap

Leden tot 18 jaar Leden vanaf 18 jaar
Recreant € 85,- Recreant € 140,-
Dressuur € 160,- Dressuur € 220,-
Springen € 160,- Springen € 220,-
Mennen € 230,- Mennen € 230,-
Springles om de week € 110,- Springles om de week € 180,-

LET OP; genoemde bedragen zijn excl. KNHS lidmaatschap.

Een lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar.

De genoemde lidmaatschappen geven recht op wekelijks les(m.u.v. vakanties en een recreant lidmaatschap)


Overige producten Prijs
Niet-rijdend lid € 35,-
Startkaart houdend € 50,-
Vrienden van Oude Veer € 15,-
Afkoop vrijwilligersdiensten € 150,- per jaar
Losse les (alleen vanaf recreantleden) € 5,- per les(alleen na toestemming S. Berbee of het bestuur)
Contributie tweede springles om de week tot 18 jaar € 110,-
Contributie tweede springles om de week vanaf 18 jaar € 80,-
Contributie tweede dressuurles tot 18 jaar € 160,-
Contributie tweede dressuurles vanaf 18 jaar € 220,-
Stallen menwagen voor niet menleden € 100,-

Bakhuur (alleen na toestemming bestuur) Prijs
Vrijrijden niet-leden € 15,- per uur
Huur deel van de hal waarbij er niet mag worden vrijgereden door eigen leden € 25,- per uur

Geïnteresseerd geraakt in een lidmaatschap?

Ga dan naar Lid worden