KNHS Reglementswijzigingen

Gepubliceerd op 9 februari 2022 om 14:28

KNHS Reglementswijzigingen 2022

 

Na alle coronamaatregelen van de afgelopen tijd kunnen we gelukkig weer wedstrijden rijden. In 2022 wordt weer een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd, waarover we je graag informeren.

 

De reglementswijzigingen van de verschillende disciplines zijn door het KNHS-bestuur, op advies van de sportfora, vastgesteld. In de fora denken de leden na over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en ontstaan nieuwe initiatieven. Alle discipline reglementen moeten in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement worden gelezen. Het Algemeen Wedstrijdreglement wordt in tegenstelling tot de wedstrijdreglementen van de disciplines altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad, omdat het om discipline overstijgende reglementen gaat. Op 17 februari vergadert de Ledenraad en wordt besloten of de voorgestelde wijzigingen voor het Algemeen Wedstrijdreglement worden goedgekeurd. Op 18 februari worden de wijzigingen en de nieuwe versie van het Algemeen Wedstrijdreglement hier op onze website gepubliceerd.

KNHS Harnachementgids
In de KNHS Harnachementgids zijn de afbeeldingen opgenomen van het harnachement dat is toegestaan tijdens KNHS-wedstrijden voor de disciplines dressuur, springen en eventing. De harnachementgids is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen Dressuur, Springen en Eventing. De volledige reglementering voor het harnachement van de overige disciplines staat in het Algemeen Wedstrijdreglement of in het Wedstrijdreglement van de desbetreffende discipline. Medio maart volgt publicatie van de KNHS Harnachementgids die ingaat op 1 april 2022. Klik hier voor de KNHS Harnachementsgids.

Nieuwe dressuurproeven vanaf 1 april 2022 
Vanaf 1 april 2022 gaan de nieuwe dressuurproeven in. De uitgangspunten en de rode draad waarlangs de proeven in 2016 zijn ontwikkeld, blijven in grote lijnen hetzelfde. Er heeft alleen een update plaatsgevonden en is er slechts een deel van de proeven aangepast. De nieuwe proeven gelden niet voor de KNHS-Indoorkampioenschappen 2022, daar worden de dressuurproeven gereden uit het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2016. De nieuwe proeven zijn vanaf 23 februari te vinden in Mijn KNHS. Hiermee kunnen ruiters en menners zich alvast voorbereiden op de nieuwe proeven. Het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2022 is binnenkort te bestellen in de voorverkoop

 

Bron: KNHS.nl